ادامه تحصيل در تركيه

  مشاوره

    

    

    

    

    

   حاضرین در سایت

   ما 15 مهمان آنلاین داریم

   آزمون يوس (YÖS) جهت ورود به دانشگاههاي تركيه براي دانشجويان تبعه خارجي

   از مقطع ديپلم برگزار مي گردد.

   اين آزمون از سال 2010 به بعد توسط هر دانشگاه معتبر تركيه به صورت مجزا

   ساليانه يك بار در ترکیه برگزار مي گردد.

   آزمون YÖS در اغلب دانشگاههاي تركيه مشتمل بر دروس رياضي وهندسه و هوش مي باشد.

   * آزمون یوس و آزمون تومر جهت پذیرش و ادامه تحصیل در ترکیه  در رشته های پزشکی،

   دندانپزشکی، داروسازی و مهندسی  و علوم انسانی  در دانشگاههای معتبر ترکیه برگزار میگردد.

    

   کنکور یوس YÖS دانشگاههای معتبر ترکیه _ یوس 2020-2021

    کانال تلگرامی جهت مشاهده زمان جدید آزمونهای یوس
      t.me/yos_tomer

   و آدرس اینستاگرام موسسه یوس دیتا (تبریزیوس سابق)     yosdata@

    

   زمانهای جدید (بعلت شیوع ویروس کرونا)  و تغییریافته آزمون یوس (YÖS) دانشگاههای دولتی ترکیه
    
   برای سالتحصیلی 2020-2021
    
       بروز خواهد شد...
    
    
   1_  زمانآزمون دانشگاه  19MAYIS ( سامسون )  :  10  خرداد  99
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  فروردین 99
    
     2_ زمان آزمون دانشگاه  KARANEDİZ ( ترابزون ) :  14 اردیبهشت 99
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  فروردین 99
    
     3_ زمان آزمون دانشگاه  ÇUKUROVA ( آدانا ) : 11  خرداد  99
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  فروردین  99
    
     4_ زمان آزمون دانشگاه  ÇANAKKALE ( چاناکاله ) : 
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : 
    
     5_ زمان آزمون دانشگاه Süleyman Demirel ( اِسپارتا ) : 24 خرداد 99
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  اردیبهشت 99
    
     6_  زمانآزمون دانشگاه  ANKARA ( آنکارا )  :  17 خرداد 99
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  اردیبهشت  99
    
    7_  زمان آزمون دانشگاه  İSTANBUL ( استانبول )  :  18 خرداد  99
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  اردیبهشت 99
    
     8_  زمانآزمون دانشگاه  Dokuz Eylül ( ازمیر )  :  21  اردیبهشت  99
    
           آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :   تا فروردین 99
    
    9_  زمانآزمون دانشگاه  EGE ( ازمیر ) :  20 اردیبهشت 99
    
         آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :   تا  فروردین 99
    
   10_  زمانآزمون دانشگاه  Marmara ( استانبول )  :  21  تیرماه  99
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  اردیبهشت  99
    
   11_ زمانآزمون دانشگاه  Yıldız Teknik ( استانبول )  : 17 خرداد 99
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  اردیبهشت 99
    
   12_ زمانآزمون دانشگاه  Mersin ( مرسین )  : .....
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : .......
    
   13_ زمان آزمون اتحادیه دانشگاههای غرب دریای سیاه: .............
    
   دانشگاههای مربوطه عبارتند از:
    
   Bilecik_ Karabük_Kastamonu_Kocaeli_Sakarya_Bartın
    
         آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  ....................
    
    14_زمان آزمون دانشگاه  Selcuk ( کُنیا )  :  ............... 99
    
         آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :       
    
   15_زمان آزمون دانشگاه  Osman gazi (اسکی شهیر): 
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  
    
   16_زمان آزمون دانشگاه  Akdeniz ( آنتالیا ) :  17 خرداد  99  
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  اردیبهشت  99
    
   17_زمان آزمون دانشگاه  Atatürk (ارزروم )  :  18 خرداد  99
    
         آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  اردیبهشت 99
    
   18_زمان آزمون دانشگاه  Balıkesir ( بالیکسیر )  :  17 خرداد  99
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  اردیبهشت  99
    
   19_ زمان آزمون دانشگاه  Uludağ ( بورسا )  :  ...................      
    
        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  ..................

   _____________________________________________________

    

          زمانبندی یوس مربوطه به سالتحصیلی سالهای قبل                      
                         

   1_  زمانآزمون دانشگاه  19MAYIS ( سامسون )  :  27  اردیبهشت  94

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  30  فروردین  94

                           _______________________________

     2_ زمان آزمون دانشگاه  KARANEDİZ ( ترابزون ) :  12 اردیبهشت 94

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  11 فروردین 94 

                          ___________________________

     3_ زمان آزمون دانشگاه  ÇUKUROVA ( آدانا ) : 13  اردیبهشت  94

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  18  فروردین  94 

                          ___________________________

     4_ زمان آزمون دانشگاه  ÇANAKKALE ( چاناکاله ) :  20 اردیبهشت 94

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  20  فروردین 94 

                         _______________________________

     5_ زمان آزمون دانشگاه Süleyman Demirel ( اِسپارتا ) :  2 خرداد 94

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  14 اردیبهشت 94 

                        ___________________________

     6_  زمانآزمون دانشگاه  ANKARA ( آنکارا )  :  10 خرداد 94

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا   28  فروردین 94

                        ___________________________

    7_  زمانآزمون دانشگاه  İSTANBUL ( استانبول )  :  26 اردیبهشت  94

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا 28 فروردین

                       _____________________________

     8_  زمانآزمون دانشگاه  Dokuz Eylül ( ازمیر )  : 

           آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :   ..............

                      ____________________________

   9_  زمانآزمون دانشگاه  EGE ( ازمیر ) :  27 اردیبهشت 94

         آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :    تا  18 فروردین 94

                     ____________________________

   10_  زمانآزمون دانشگاه  Marmara ( استانبول )  :  19 اردیبهشت 94

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  11 فروردین 94

                     ____________________________

   11_ زمانآزمون دانشگاه  Yıldız Teknik ( استانبول )  : .............

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : .................. 

                    ____________________________

   12_ زمانآزمون دانشگاه  Mersin ( مرسین )  :  10 خرداد 94

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نامتا  16 اردیبهشت  94

                    ____________________________

   13_ زمان آزمون دانشگاههای کافکاز : 27  اردیبهشت

        (Kafkasya Üniversiteler Birliği

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا  7  اردیبهشت

                 ___________________________________

    14_زمان آزمون دانشگاه  Selcuk ( کُنیا )  :  13  اردیبهشت  94

         آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :   تا  21  فروردین 94        

                   _________________________________

   15_زمان آزمون دانشگاه  Osman gazi (اسکی شهیر):  27  اردیبهشت 94  

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نامتا  3 اردیبهشت  94

                   _________________________________

   16_زمان آزمون دانشگاه  Akdeniz ( آنتالیا ) :  12 اردیبهشت  94   

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا 19 اردیبهشت  94 

                  _____________________________

   17_زمان آزمون دانشگاه  Atatürk (ارزروم )  :  5 اردیبهشت  

         آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  .................... 

                  _____________________________

   18_زمان آزمون دانشگاه  Balıkesir ( بالیکسیر )  :  ..................  

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  ..................

                ______________________________

   19_ زمان آزمون دانشگاه  Uludağ ( بورسا )  :  1 خرداد      

        آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام :  تا  11  اردیبهشت

          ________________________________

   20 _ زمان آزمون دانشگاه Anadolu (اسکی شهیر) :  23 خرداد

         آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا 21 اردیبهشت

         ________________________________

   21_ زمان آزمون  دانشگاه جلال بایار (manisa) :

                                                3 خرداد

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا 11 اردیبهشت

       ________________________________

   22_ زمان آزمون دانشگاه ارجی یس ( kayseri ) :

                                                      3 خرداد

     آخرین مهلت تحویل مدارک ثبت نام : تا 5  اردیبهشت

         

   کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاههای ترکیه

   ادامه تحصیل در ترکیه از مقطع دیپلم متوسط

   Ankara Üniversitesi TÖMER ÖSYM:Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Üniversitesi Gazi Üniversitesi İ S T A N B U L Ü N İ V E R S İ T E S İ Yükseköğretim Kurulu Yıldız Teknik Üniversitesi MSGSÜ Hacettepe Üniversitesi Eastern Mediterranean University

   کلیه حقوق و محتويات این وب سایت متعلق به Tabrizyos.com می باشد .

   Bu site ve içeriğini oluşturan materyallerin kullanım hakları Erguvan Dersaneleri'ne aittir. İzinsiz kullanılmaz